Zapraszamy na wykłady!

Zapraszamy na wykłady:
„Broń w prawie polskim” Piotr Lisiecki
„O działaniu w trzecim sektorze” Emil Berebecki
19.10. 2016 godz. 18:00
Warmińsko- Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Prosta 38, Olsztynplakat