Spotkanie rozpoczniemy od referatu ‚Podstawowe zagadnienia teorii dóbr publicznych” przygotowany przez Łukasza Angowskiego absolwenta studiów inżynierskich na kierunku budownictwo, członka Stowarzyszenia KoLiber.

Spotykamy się 21 czerwca w Instytucie Nauk Politycznych UWM,Ks. Feliksa Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn o godzinie 18:00.

Do zobaczenia!