Olsztyn, 30.04.2017 r.

 

Decyzja Przewodniczącego

Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

o zwołaniu Walnego Zebrania Oddziału Olsztyn

 

Z powodu rezygnacji naszego aktualnego prezesa na podstawie punktu 10. naszego regulaminu zwołuję Walne Zebranie. Odbędzie się ono 16.05.2017 r. o godzinie 17:00 (pierwszy termin) lub 18:00 (drugi termin) w restauracji „U Artystów”, znajdującej się na ul. H. Kołłątaja 20 w Olsztynie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Wybór protokolanta, przewodniczącego i komisji skrutacyjnej;
 4. Sprawdzenie ważności mandatów;
 5. Przedstawienie sprawozdania z minionej kadencji przez ustępującego prezesa oddziału;
 6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego zarządu oddziału;
 7. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej;
 8. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na stanowisko prezesa oddziału;
 9. Wybór prezesa oddziału;
 10. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej;
 11. Wybór członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej;
 12. Wygłoszenie propozycji zmian regulaminu oddziału;
 13. Głosowanie nad przedstawionymi propozycjami zmiany regulaminu;
 14. Wolne wnioski;
 15. Zamknięcie obrad.

Kacper Jabłonka