Spotkanie oddziału

Serdecznie zapraszamy na spotkanie oddziału KoLiber Olsztyn
oraz Koła Naukowego Myśli Konserwatywnej i Wolnościowej!

Spotykamy się pod salą nr 217 w budynku Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na ulicy Szrajbera. (Insytut Nauk Politycznych) o godzinie 18:00.

Spotkanie rozpoczniemy od referatu:
„Podstawy teorii handlu międzynarodowego”
przgotowanego przez Łukasza Angowskiego członka Stowarzyszenia KoLiber oraz Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii.
Zapraszamy!