Nowe władze!

 

20 sierpnia 2016 Walne Zebranie Członków Oddziału wybrało nowego prezesa: Łukasza Łupińskiego. Prezes powołał Piotra Łazukę na stanowisko skarbnika i Adama Tryznę na stanowisko sekretarza. Gratulujemy!