Kapitalizm a moralność

W piątek 17.11.2017 w „Starej Kotłowni” przy ul. Prawocheńskiego 9 odbyła się prelekcja prof. Michała Wojciechowskiego pt. „Kapitalizm a moralność”. Temat ten przyciągnął spore audytorium i sprowokował długą, ciekawa dyskusję. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i niemałe zaangażowanie oraz zapraszamy na nasze przyszłe wydarzenia!