Rada Krajowa w Olsztynie

Już w najbliższy weekend tj. 8 – 10 lipca w Olsztynie odbędzie się Rada Krajowa Stowarzyszenia KoLiber. Będzie to pierwsza w historii Rada Krajowa zorganizowana przez oddział Olsztyn.

Rada Krajowa jest centralnym organem zbierającym się przynajmniej raz na kwartał, w którego obradach biorą udział członkowie Zarządu Głównego i prezesi oddziałów. Rada Krajowa uchwala strategię działania Stowarzyszenia, decyduje o współpracy ogólnopolskiej z innymi organizacjami, formułuje stanowisko Stowarzyszenia w sprawach publicznych, inicjuje działania Stowarzyszenia o charakterze ogólnopolskim, a na wniosek walnego zebrania oddziału nadaje tytuł członka honorowego.